Detection of serum immunoglobulin M and immunoglobulin G antibodies in 2019-nCoV infected cases from different stages

  • Source: http://rs.yiigle.com/yufabiao/1184754.htm
  • From: Chinese Medical Journal (English Edition)
  • Author: Gao Hui-Xia,  Li Ya-Nan,  Xu Zun-Gui,  Wang Yu-Ling,  Wang Hai-Bin,  Cao Jin-Feng,  Yuan De-Qin,  Li Li,  Xu Yi,  Zhang Zhi,  Huang Ying,  Lu Jian-Hua,  Liu Yu-Zhen,  Dai Er-Hei

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*